Monitoring

Sledovaním dát zaisťujeme, že stratégia dosahuje želané výsledky. Následná analýza je kľúčová pre neustále zlepšovanie efektívnosti tímu, operačných aktivít a zákazníkovho dojmu z nákupu.

Meranie kritických KPI umožňuje nepretržité adaptovanie visual merchandisingu tak, aby boli dosiahnuté marketingové a finančné ciele.

monitoring Refine

Máte záujem o službu?