Monitoring

Sledovaním dát zaisťujeme, či nastavená stratégia dosahuje želané výsledky, prípadne či sa mení nákupné správanie zákazníka, ktoré môže byť ovplyvnené rôznymi podnetmi. Analýza je kľúčová pre neustále zlepšovanie efektívnosti tímu, operačných aktivít a zákazníkovho dojmu      z nákupu.

Meranie kritických KPI umožňuje nepretržité adaptovanie visual merchandisingu tak, aby boli dosiahnuté marketingové a finančné ciele.

monitoring Refine

Ako môže REFINE pomôcť vášmu podnikaniu?