Poradenstvo

Vďaka bohatým skúsenostiam poskytujeme poradenstvo pre retail stratégiu a visual merchandising a pomáhame maloobchodníkom zosúladiť ich procesy nákupu, plánovania a návrhu vizuálneho konceptu predajne. Zlepšujeme spôsob rozmiestnenia produktov v predajni tak, aby stimulovalo zákaznícke správanie správnym smerom a podporilo predaj.

Od stratégie po realizáciu z vás môžeme urobiť najlepšieho predajcu.

Radi vám pomôžeme so začlenením visual merchandisingu                        do marketingovej stratégie a zosúladením s inými marketingovými kanálmi.

poradenstvo Refine

Ako môže REFINE pomôcť vášmu podnikaniu?